Elan Trading N.V.

Lisztstraat 9

Paramaribo

 

Garantie en Retour

 

Voordat elk computer onderdeel of produkt terug gebracht wordt moet er eerst gebeld of gemailed worden voor goedkeuring. Als U belt gelieve het invoicenummer, ETS/ETN nummer, serienummer en een uitgebreide omschrijving van het probleem gereed te hebben. De geldigheid van de garantie zal dan bekeken worden waarna er kontakt zal worden opgenomen met U voor verdere instrukties.

Gelieve de originele doos en verpakking van het product voor tenminste 30 dagen te houden. Alle produkten die terug gebracht worden moeten compleet in de originele fabrieks verpakking zijn met alle meegeleverde produkten zoals documentatie, kabels en/of software. Als het produkt niet compleet is zal het niet worden geaccepteerd.

Elk terug gebracht product zal door een van onze service partners getest worden. Als de test uitwijst dat het product goed werk zal er $10 in rekening gebracht worden.

 

- Er is GEEN GARANTIE op consumables, flash memory, accessories, Dell / Lenovo / Acer / HP / Asus / MSI / Intel computers en notebooks.

-Garantie op processoren is 7 dagen.

-Garantie op overige produkten is conform de fabrieks garantie met een maximum van 30 dagen tenzij anders vermeld.

-Werkende produkten worden niet terug genomen of ingeruild voor een ander produkt.

-Garantie vervalt als de sticker met het ETS nummer beschadigd is.

-Garantie vervalt als het serienummer van de fabrikant verwijderd of beschadigd is.

-Garantie vervalt als de garantie sticker van de fabrikant verwijderd of beschadigd is.

-Garantie vervalt als produkten beschreven zijn met stift en/of beplakt zijn met stickers.

-Garantie vervalt als produkten fysiek beschadigd zijn zoals krassen op het product en/of originele delen van het product verwijderd, gemodificeerd of vervangen zijn door iets anders.

-Een LCD monitor moet 8 of meer “dead pixels” en/of “constant on pixels” hebben voordat het als defect door Elan Trading kan worden beschouwd.

-De Garantie op een CDROM, DVD-ROM, Combo, CD/DVD Writer vervalt als een CD of DVD fysiek kapot gaat of vergruisd in de drive.

Return to Homepage